Ve sborníku muzea Blansko vyšel článek Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně

Hugo Havel, Igor Harna: Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně – příspěvek k historiiprůzkumu Moravského krasuSborník Muzea Blansko 2015 stran 132 – cena 150 KčOBSAHČást přírodovědnáDavid Mikeš, Jiří Havlík, Vojtěch A. Gregor: Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka zevchodu do Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět dne 4. července 2015L. Slezák, R. Cendelín, J. Pokorný: Co přinesl nejrozsáhlejší telegnostický průzkum v jižníčásti Moravského krasuHugo Havel, Igor Harna: Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně – příspěvek k historiiprůzkumu Moravského krasuIvo Štelcl: Spory o MacochuPetr Zajíček: Jeskyně Výpustek na mapách 19. století

Sedmdesátiletá historie Speleologického klubu v Brně – předchůdce České speleologické společnosti

Autor: Hugo Havel a Igor Harna Článek byl napsán k 70. výročí vzniku Speleologického klubu, nejstarší a největší organizace v České republice, která se zásadním způsobem zasloužila o mimořádný rozvoj speleologie v Moravském krasu a historickým objevem Amatérské jeskyně, která má dnes délku přes 40 km, zapsala do dějin nejen české speleologie. V příspěvku je stručně popsána historie organizace a její činnost až do současné doby.   Speleologický klub Brno byl založen na ustavující valné hromadě dne 7. 11. 1945 v Dělnickém domě v Brně pod názvem Český speleologický klub pro zemi Moravskoslezskou. Navázal na činnost Jeskynní sekce při klubu...