Nový objev ve Výpustku

Autor: Cihlář Zdeněk  V první polovině prosince probíhaly v jeskyni Výpustek úpravy vedoucí k rozšíření turistické trasy v okolí propasti P 1 soukromou firmou pro SJČR. V souvislosti s touto činností došlo k objevu nové menší propasti. Propast byla námi pracovně označena za P 10 (v souladu s aktuálně používaným číslováním propastí v této jeskyni). Detailní průzkum včetně fotodokumentace a zmapování lokality byl proveden členy ČSS ZO 6-05 Křtinské údolí dne 16. 12. 2012. Ústí propástky se nachází ve vzdálenosti 7,5 m od současné turistické trasy v chodbičce vedoucí jižním směrem cca. 25 m od vchodu č.1. Zprvu nenápadný menší otvor o rozměrech...

Konstrukce lanovky

Autor: P.P. V technické sekci jsem našel zajímavý odkaz na video, http://www.jeskynar.cz/technicka-sekce/clanek/video-alvek-arnika-cave v němž je představeno zajímavé řešení lanovky pro dopravu kbelíků s vytěženými sedimenty v komplikovaných prostorách. Něco podobného by nebylo špatné na třetí propasti, kde se kbelík v úzkých partiích často zasekává.  Kolejnice by kýbl vedla průchodnějšími místy a pevný závěs na vozíku by zabraňoval jeho samovolnému otáčení kolem svislé osy. Zamezilo by se tím i častému nebezpečnému vypadávání kamení z kbelíku. Kolejnice by mohla vést až nad haldu, čímž by se ušetřila jedna pracovní síla, donášející suť od kladky k haldě. Co vy na to?