ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV . ročník

POZVÁNKA Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáha jú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí, organizuje v dňoch 9. – 11 . októbra 2015 ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV . ročník v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci. Program: 9. 10. 2015 – piatok: Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie. 10. 10. 2015 – sobota: 9.00: Stretnutie účastníkov – spoločenská sála v MsKS v Tisovci 10. 00 – 14.00: Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej planiny. 15.00: Slávnostné otvorenie: IV. ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV v MsKS v Tisovci. Otvorenie výstavy v hudobnom salóniku MsKS. 15.30...

Česká speleologická společnost má inovovaný web

ČSS má ode dneška nový web. Cituji z oficiální zprávy na www.speleo.cz: “Webová prezentace ČSS prošla v uplynulých měsících důležitou inovací a modernizací. Na první podhled se zdá, že se kromě malinko změněného designu stránek neudálo nic zásadního, nicméně hlavní změna spočívá v systému ve kterém stránky fungují. Starý systém již nebyl svými tvůrci vyvíjen a podporován a neumožňoval tudíž další rozvoj našich stránek a ztěžoval administraci. Naproti tomu nový systém disponuje moderními prvky ke správě webu, zobrazování obsahu a hlavně jejich funkcionality.”

Víte co je to “Dohoda o ochranářském dohledu nad jeskyní v konzervaci v CHKO Moravský kras”?

Autor: Antonín Tůma SCHKO MK Asi nevíte a nejspíš to už ani neví samotní signatáři takových dohod. Dohody leží někde naspodu v šuplíku …  Chtěl bych je připomenout. Dohody se týkají dohledu nad jeskyněmi v konzervaci (= jeskyně není speleologickým pracovištěm) a byly uzavírány v letech 2000 – 2002 s některými speleoskupinami (Holštejnská, Topas, Křtinské údolí, Suchý žleb). S jinými skupinami (Pustý žleb, Devon, Speleologický klub, Moravský kras, Královopolská, Myotis) byly dohody připravovány, ale už nebyly z časových důvodů dotaženy do konce. Připravoval je můj předchůdce kolega Ivan Balák. Dohody stanovují práva a povinnosti svých signatářů, což se týká např. také klíčů od jeskyní....

Proběhne výměna zámků a klíčů u vybraných jeskynních uzávěr v Moravském krasu

Autor: Antonín Tůma SCHKO MK Správa CHKO Moravský kras provede v nejbližší době na jeskynních uzávěrách, které až na výjimku jsou v majetku státu a péči APOK ČR – Správy CHKO MK, výměnu zámků za nové typy s tzv. chráněným profilem klíče. Pro nezájem HZS a Speleologické záchranné služby bylo upuštěno od zavedení generálního klíče. Výměně zámků předcházela bouřlivá diskuze Správy a speleologů, kteří byli proti zavedení generálního klíče z obavy před jeho zcizením. Vše bylo následně probráno na schůzce Správy a speleologů, svolané na podnět předsednictva České speleologické společnosti. Výstupy ze schůzky, stanovisko předsednictva ČSS a seznam dotčených jeskyní...