Série pracovních akcí v jeskyních UJC a JV (25.12.2018–2.1.2019)

Od Štědrého večera neuplynulo ani 24 hodin a do krasu přijíždějí první účastníci poslední pracovní akce v roce 2018, Jenda se Šlimecem. Další den trávili svátečně, tj. jen nějaké povrchovky, návštěva Vandrácké jeskyně apod. V průběhu dne se k nim připojuje Růžovka. Ve čtvrtek 27. chystají dřevo, přijíždí Krteček se Zuzu a do Jedelské ventaroly zajdou na kontrolu stavu. V pátek dojel Vojta a společně s Jéňou, Zuzu a Krtečkem jdou bádat do jeskyně u Jedelské cesty, konečně se rozjíždí pracovní akce. V jeskyni U Jedelské cesty společně vytahovali ven z jeskyně sediment uložený na deponii na dně vstupní propasti....