Víte co je to “Dohoda o ochranářském dohledu nad jeskyní v konzervaci v CHKO Moravský kras”?

Autor: Antonín Tůma SCHKO MK Asi nevíte a nejspíš to už ani neví samotní signatáři takových dohod. Dohody leží někde naspodu v šuplíku …  Chtěl bych je připomenout. Dohody se týkají dohledu nad jeskyněmi v konzervaci (= jeskyně není speleologickým pracovištěm) a byly uzavírány v letech 2000 – 2002 s některými speleoskupinami (Holštejnská, Topas, Křtinské údolí, Suchý žleb). S jinými skupinami (Pustý žleb, Devon, Speleologický klub, Moravský kras, Královopolská, Myotis) byly dohody připravovány, ale už nebyly z časových důvodů dotaženy do konce. Připravoval je můj předchůdce kolega Ivan Balák. Dohody stanovují práva a povinnosti svých signatářů, což se týká např. také klíčů od jeskyní....

Proběhne výměna zámků a klíčů u vybraných jeskynních uzávěr v Moravském krasu

Autor: Antonín Tůma SCHKO MK Správa CHKO Moravský kras provede v nejbližší době na jeskynních uzávěrách, které až na výjimku jsou v majetku státu a péči APOK ČR – Správy CHKO MK, výměnu zámků za nové typy s tzv. chráněným profilem klíče. Pro nezájem HZS a Speleologické záchranné služby bylo upuštěno od zavedení generálního klíče. Výměně zámků předcházela bouřlivá diskuze Správy a speleologů, kteří byli proti zavedení generálního klíče z obavy před jeho zcizením. Vše bylo následně probráno na schůzce Správy a speleologů, svolané na podnět předsednictva České speleologické společnosti. Výstupy ze schůzky, stanovisko předsednictva ČSS a seznam dotčených jeskyní...