Výroční schůze 31.1.2013

Schůzovali jsme v nové Obecní hospodě v Babicích v hojném počtu 10 členů. Samotná schůze byla krátká a věcná. Výbor zůstává nezměněn; návrh Ládi Blažka nebýt předsedou, mu byl rozmluven.Přijali jsme nového člena, Davida Holického a nabídli členství Francimu, bude-li mít zájem. V novém roce chceme pokračovat ve výzkumech Větrné propasti, v návrhu je i Devítka. Bude nutné zažádat o novou výjimku.Schůze se zúčastnili: L. Blažek (předseda), P. Holubcová (hospodářka), členové výboru M. Suchomel, J. Šanda a J. Švehla a dále byli přítomni D. Holický, J. Holický, P. Kubata, J. Suchomelová-Marečková a po delší odmlce za námi dorazil P. Vodák. Foto na: https://picasaweb.google.com/115890040877903232226/VyrocniSchuze3112014#