Korespondenční hlasování o dvou nových ZO

Přišly dokumenty k zamýšlenému korespondenčnímu hlasování o vzniku dvou nových ZO. Jedná se o vzniku těchto ZO :  ZO 6-32 Kota 1000 ZO 4-05 Goethe    Hlasování dává případně nedává těmto ZO opodstatnění k existenci, přičemž jejich trvalá existence musí být ještě znovu schválena delegáty jednotlivých ZO na valné hromadě, která se bude konat až v roce 2016.   Všichni členové Babické skupiny nechť se vyjádří e-mailem, ke každé ze ZO zvlášť . Výsledné stanovisko za ZO musí být odesláno do 15. září, odpovědi tedy doručte  do 1. září. Více informací v přiloženém PDF :    http://jeskynar.cz/files/Hlasovani nove ZO.pdf Příloha Velikost Hlasovani...