Nová norma pro slaňovací brzdy

Autor: Ondřej Belica Nová norma pro slaňovací brzdy Po mnoha letech příprav a plánování* vychází v dubnu 2013 nová norma ČSN EN 15151 Horolezecká výzbroj – Brzdící prostředky, která se skládá ze dvou samostatných částí: Část 1: ČSN EN 15151-1 Horolezecká výzbroj – Brzdící prostředky – Brzdící prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení Část 2: ČSN EN 15151-2 Horolezecká výzbroj – Brzdící prostředky – Brzdící prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení Jak je již z názvu normy patrné, upravuje tzv. „slaňovací brzdy“ užívané při sportovním lezectví (horolezectví, speleoalpinismu, canyoningu atp.). Doposud tyto...