Konstrukce lanovky

Autor: P.P. V technické sekci jsem našel zajímavý odkaz na video, http://www.jeskynar.cz/technicka-sekce/clanek/video-alvek-arnika-cave v němž je představeno zajímavé řešení lanovky pro dopravu kbelíků s vytěženými sedimenty v komplikovaných prostorách. Něco podobného by nebylo špatné na třetí propasti, kde se kbelík v úzkých partiích často zasekává.  Kolejnice by kýbl vedla průchodnějšími místy a pevný závěs na vozíku by zabraňoval jeho samovolnému otáčení kolem svislé osy. Zamezilo by se tím i častému nebezpečnému vypadávání kamení z kbelíku. Kolejnice by mohla vést až nad haldu, čímž by se ušetřila jedna pracovní síla, donášející suť od kladky k haldě. Co vy na to?